LA PANERA DELS TRESORS
«Els coneixements més amplis que tenim actualment fan més complexa, més compromesa, però també, infinitament més interessant, la tasca dels pares i de les altres persones adultes implicades en l’atenció i l’educació dels infants petits. Els nous coneixements plantegen moltes qüestions sobre les relacions de l’individu amb la societat. Cal tenir en compte aquestes noves adquisicions, i les seves implicacions pràctiques, en la preparació de l’experiència diària que s’ofereix als infants». (Goldschmied, E. 1998, p.9)

Els avenços que en els últims desenis s’han produït en les Ciències de l’Educació ens han proporcionat molts coneixements sobre el desenvolupament i les necessitats dels infants. D’altra banda sabem que aquestes necessitats s’han de satisfer per tal que els nens i nenes creixin sans, no tan sols des del punt de vista físic, sinó també des del punt de vista mental i afectiu.

Goldschmied esborra d’una vegada per totes les funcions que s’atribuïen en un passat no massa llunyà a les escoles dels més petits mal anomenades “guarderies” (atenció a l’infant reduïda als criteris higiènics amb l’única funció de guardar els nens i nenes, menyspreant qualsevol criteri de tasca educativa) i els hi atribueix una funció educativa que es patrimoni de tots i on es demana la col·laboració, la implicació i la confiança per tal de reforçar i consolidar el treball que en elles s’hi vol dur a terme.

Utilitza l’expressió «material de joc», enlloc de «joguines». Per a ella la primera expressió fa referència a «matèries primeres» que demanen als infants molta fantasia i inventiva a l’hora d’utilitzar-les en el joc. Per contra, «joguines» implica un ús precís i molt reduït de l’objecte.

Considera al personal que atén als nens i nenes de 0 a 3 anys amb una doble vessant : com els professionals adults de confiança per als pares i mares, i com a professionals formats capaços de transmetre aquesta confiança als infants. Des d’aquesta perspectiva, les funcions que desenvolupa l’educadora són variades i passen per:

  La d’organitzar la tasca diària, la bona utilització dels espais, tant interiors com exteriors, dels materials de joc...
  Orientadora i facilitadora en els moments d’activitat en el quals els nens i nenes trien i practiquen els seus jocs.
  Educadora, iniciadora que dirigeix l’activitat del grup d’infants i transmet indicacions precises, afecte o seguretat a qui ho necessita.

La panera dels tresors

Què és?

És una activitat d’exploració i descoberta d’objectes pensada per realitzar-la en grups d’infants d’entre 6 i 12 mesos.
La panera dels tresors ofereix al bebè l’oportunitat de seleccionar una gran varietat d’objectes de textura, color, grandària, olor, pes i temperatura diferents escollint-los per i per a si mateix. Agafa els objectes amb interès, i el seu plaer i satisfacció són evidents quan es concentra durant molt de temps en explorar el material.
En la mesura en la que el nen/a xucla els diferents objectes, els manipula i els colpeja, s’enfronta amb lo desconegut, li ofereix moltes respostes de la seva curiositat innata. Alhora permet a l’adult observar i estar disponible, coneixent millor a cada bebè i el seu ritme.

Objectius:

  Desenvolupar les capacitats de cada infant aprofitant les adquisicions pròpies de l’edat.
  Manifestar curiositat per manipular tots els objectes proposats.
  Experimentar diferents estímuls sensorials en l’exploració d’objectes.
  Coordinar els moviments de les mans i dits en agafar els diferents objectes.
  Ajudar a l’adult a resoldre la complexitat de l’atenció i el progrés individual quan conviu en un grup.

Habilitats que es potencien:

  Coneixement sensorial i de propietats dels objectes
  Coordinació dels moviments
  Atenció
  Evolució del pensament
  Comunicació
  Creativitat
  Convivència
  Autonomia
  Llibertat d’acció
  Capacitat d’elecció i decisió

Organització:

Es necessita una panera de vímet (35 cm de diàmetre i 8 cm d’alçada) sense nanses. A dins es col·loquen aproximadament uns 60 objectes diferents d’ús quotidià, escollits d’un en un segons la seva naturalesa: fusta, vímet, metall, palla, cristall, roba, goma, paper, cartró, y objectes naturals. No es poden incloure joguines comercials ni materials de plàstic per la pobre varietat de sensacions tàctils que ofereixen.
         Es disposa la panera en un lloc tranquil de l’aula, on dos o tres nens/es puguin seure-hi al seu voltant i manipular amb facilitat tots els objectes.
L’activitat té una durada que oscil·la els 15 i 30 minuts en funció de la motivació i del moment evolutiu dels infants.

Classificació dels objectes:

Objectes naturals: pedres, cascares de coco, carbasses seques, castanyes grans, pedra pòmez, trossos grans de suro, ossos de fruita grans, nous grans, esponja natural,  llimona, poma, granada, petxines, cargols de mar, escorça d’arbre (pi, per exemple), taps de suro, embut petit, anelles de coure per a cortines,  harmònica petita, mirall amb marc metàl·lic, ouera, cadenes, tap d’ampolla, campana petita, etc.
Objectes de materials naturals: pilota de llana, flauta de canya, cilindres, raspall d’ungles de fusta, pinces de roba, morter, etc.
Objectes de pell, roba, gomaespuma: moneder, pilota de cuir, nina de drap, ret de pesca,  cremallera, funda d’ulleres, etc.
Objectes de paper i cartró: capsetes de cartró, paper de cristall, cons i tubs de cartró, paper xarol, llibreta petita d’espiral, etc. 
Objectes de metall: culleres, joc de claus, llaunes sense angles punxants, colador, taps de metall, obre ampolles, etc.
Objectes de cristall: ampolles de perfum, collaret de boles, bots de cosmètica , mirallet, etc.

Paper de l’educador/a:

La presència de l’educador/a és molt important, però no ha d’intervenir sinó que ha de seure en una cadira prop dels nens/es de manera que tots el/la puguin veure; d’aquesta manera afavorirà la seva seguretat i el plaer d’experimentar amb llibertat els objectes de la panera. Procurarà no interferir en la seva activitat a no ser que sigui necessari (per exemple: un nen/a estigui fent mal amb un dels objectes als altres) i els observarà per adonar-se dels seus interessos i per contrastar els progressos que fan.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada